חסר רכיב

רחובות - מועצה מקומית

בית המועצה

בית המועצה

בשנת 1922 הציע הנציב העליון, הרברט סמואל, להפוך את המושבה למועצה מקומית. חברי האסיפה הכללית, שביקשו לשמור על עצמאות המושבה, דחו את הרעיון באמרם: "לא מדובשה של סמכות מוכרת ולא מעוקצה של חוקה הנתונה מבחוץ. למושבה היתה חוקה משלה שהתחבבה על הציבור, ולוועד היתה סמכות מוסרית משלו... צר היה לאנשים הללו להיפרד מגוף ציבורי שהם טיפחוהו וגידלוהו והיה קרוב ללבם" (רחבות, משה סמילנסקי).
עם זאת, האסיפה הכללית קיבלה לבסוף את ההצעה, בעקבות קשיים בגביית המסים מתושבי המושבה.
במקום ועד המושבה, שניהל את כל ענייניה, התהוו במושבה שלוש רשויות: המועצה המקומית, הוועד החקלאי ומועצת פועלי רחובות.

בשנת 1923 הפכה רחובות ממושבה, שנוהלה על ידי ועד מקומי, למועצה מקומית. בניגוד לוועד שהיה חסר סמכויות רשמיות ועיקר כוחו היה בסמכותו המוסרית, למועצה המקומית היו סמכויות בחוק. למועצה הראשונה נבחרו ששה חקלאים וחמישה מתושבי המושבה, שאינם בעלי נחלות, כולל פועלים. ראש המועצה הראשון שנבחר, יצחק כהן, לא התאים לתפקיד ואחריו נבחר אפרים זק"ש. חמש שנים היה אפרים זק"ש ראש המועצה. אחריו נבחר לתפקיד יהודה גורודיסקי, שכיהן במשך חמש עשרה שנים כראש המועצה. עם פטירתו של יהודה גורודיסקי ב - 1946, החל בן ציון הורביץ לכהן כראש המועצה, ובהמשך גם כראש העיר הראשון ברחובות.

חסר רכיב