חסר רכיב

עליית סיטקוב - סיכום

באותו דין וחשבון של מרכז התאחדות האיכרים בארץ ישראל לשנת 1935, הוצג מצב העולים ב"עליית סיטקוב" בכל ארץ ישראל, נכון לתאריך 1 באוקטובר 1935, 5 חודשים לאחר הגיעם ארצה. על פי דו"ח זה המושבה רחובות קלטה את הקבוצה הגדולה ביותר של העולים- 92 משפחות עולים, וכל 92 המשפחות שהגיעו למושבה רחובות נשארו במושבה והמשיכו לעבוד בעבודה חקלאית.[1]

ככלל, הדו"ח הנ"ל מצביע על כך כי 88% מאותם עולים, אשר פוזרו בין 12 מושבות, בתום חצי שנה לעלייתם ארצה המשיכו לעבוד בחקלאות.

אין ספק כי אותן 400 משפחות אשר עלו ב"עליית סיטקוב" לא היו זוכות לעלות לארץ במסגרת אחרת באותם ימים, ובכך ניצלו מכבשני אירופה.

פרקים נוספים:
רקע
היוזמה
קשיים פוליטיים
בחירת המועמדים
העלייה לארץ
הקליטה ברחובות
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[1] בפתח-תקווה נשארו בעבודה חקלאית 35 עולים מתוך 57 (כ – 60%). בנתניה נשארו בעבודה חקלאית 62 עולים מתוך 64 (כ – 97%).

כתב וחקר - ד"ר יואל פיקסלר
חסר רכיב