חסר רכיב

אנשיל שקולניק

נולד ברוסיה בשנת 1835, עלה לארץ בשנת 1888 עם קבוצת של 25 איכרים שהתארגנו להתיישב ולהתפרנס כחקלאים. הם התיישבו בקסטינה, אך בעקבות תקריות ביטחוניות חמורות מצד הכפרים הערבים וכן בעיות כלכליות ננטשה ההתיישבות בקסטינה ואנשל עבר לרחובות.

ברחובות היה לכורם בעל שטח של 50 דונם ובעל העגלה. הוא הסיע נוסעים בעגלה בעלת מושבי עץ הרתומה לסוס אחד.
כנראה שבהיותו בעל העגלה הראשון שימש כרכז קניות לאנשי המושבה.
חסר רכיב