חסר רכיב

מייסדי התחבורה הציבורית ברחובות

"הדרום" - גוטקין שמואל, גלזר יעבץ, גרוס אליעזר, דוכובני חיים, ליפבסקי נחום, ליפקין-יציב אבנר, מלין משה,
                פומרנץ זיסקינד, פליישמן ראובן, צירקין צבי, קולודנר אליעזר, רכטמן משה
מוניות -    אלינר יצחק, גורל מאיר, סמילנסקי ירמיהו, חבקין אפרים, חבקין משה
"הנגב"-    אריאלי יצחק, הורקין מקס, הורקין משה, חייט מרדכי, רוזנוקס יהודה
"המזרח"- משפחת מדהלה, משפחת מזרחי
"מטען" -  רזובינסקי ישעיהו, חרל"פ ישראל
חסר רכיב