חסר רכיב

בית האיכר

בית האיכר במרכז המושבה, ברחוב הרצל 143, נבנה בראשית שנות ה-30.
הבית נבנה על ידי איכרי רחובות, ללא קשר לכל גוף אחר. היוזם היה אליעזר יעקובסון, יו"ר ראש הוועד החקלאי.

"איכר" באותם ימים היה זה הנקרא כיום "חקלאי", ואז היו אלה בעיקר פרדסנים וכורמים.

מבית זה התנהלו עניינהם של האיכרים, וכאן נערכו אספות החברים. בשנות הארבעים נערכו בבית האיכר מסיבות "עונג שבת" בהשתתפות מרצים בנושאים שונים. בבית היה סניף של קופת החולים העממית.

בשנות הערבעים מסרו את הבית האיכרים לרשות המועצה המקומית.

כיום נשאר במקום רק משרד אחד של האיכרים. רוב חלקי הבית הפכו לעסקים מסחריים.

בית האיכר
חסר רכיב