חסר רכיב

בית הוועד

בית הוועד נבנה ב – 1891 (תרנ"א) ברחוב יעקב בקרבת רחוב הרצל, במרכז המושבה.
היה זה הבית הראשון בן שתי קומות במושבה. מבית זה התנהלו כל פעולות הוועד, ולאחר מכן פעולות המועצה המקומית.

הבית נפגע ונהרס כליל בהפצצה אווירית מצרית במלחמת הקוממיות.

בחזית הבית נטע אהרן אייזנברג, יושב ראש הוועד, עץ אקליפטוס עם הולדת בנו עובד. העץ עומד עד היום למרות הפגיעות בו.

בית הוועד 1917
חסר רכיב