חסר רכיב

הנגר הראשון - מיכל (מיכאל) לוצקי

מיכל (מיכאל) לוצקי כונה בפי כל "מיכל סטולר" (מיכל הנגר). הנגרייה שלו הייתה בחצר ביתו, והוא עסק בתחומים שונים של נגרות – חלקי עץ לבית (למשל דלתות וחלונות), בניית בתים וחדרים שונים (מרפסות למשל), גגות ורהיטים.

כל גגות בתיה הראשונים של המושבה היו מעשי ידיו - על פי החוק התורכי אסור היה להרוס בית שעליו גג, מיכל הכין את הגגות בביתו בשעות היום. בשעות הערב והלילה בעזרת אנשי המושבה, העבירו את הגגות על עגלות למקומם, הרכיבו וכיסו ברעפים. כך ניצלו בתים שבנייתם החלה ברשות הוועד, אך ללא רישיונות מהשלטון.

בנוסף לכך היו בניינים ציבוריים שהיה הכרח לבנותם למרות האיסורים והקשים של השלטון התורכי : בית מרחץ - "מקווה" וצריף עץ לבית הספר, וכן תוספת למרפסת מקורה בגג, מדור נוסף לאורווה וללול. כל אילו היה הכרח לבנותם בחשאי ובמהירות. מיכל גילה יוזמה, כישרון, ארגון והמצאות - את כל חלקי הבניין, את הקירות או חלקיהם, חלונות, דלתות וקורות הגג, היה מכין מראש במדויק, ובליל המעשה היו מעלים את כל החלקים על עגלות ומביאים למקום המיועד. שם בעזרת עוזריו הרכיבו הכל במקום, ולעתים כבמקרה בית המרחץ ובית הספר, חיכו לו כל אנשי המושבה ופעלו במשותף לסיום מוצלח של הבנייה.

בזמן שלא הייתה עבודת בניית הבתים מצויה (מאחר שלא ניתנו רשיונות), התפנה מיכל לוצקי לבניית רהיטים- ספסל עץ, שולחן מרובע, מעשה ידי אומן.

מיכל לוצקי העסיק מספר פועלים בנגרייה שהייתה בחצר. אשתו חוה לוצקי שהרבתה לעזור לנצרכים, דאגה לפועלים לכל מחסורם כאילו היו בני משפחה.

בין עבודותיו: ארון הקודש בבית הכנסת "אוהל שרה" וכן עבודות נגרות בבית העם. בבוא חג פורים הכין מיכל רעשנים לילדים ולבית הכנסת וזמן קריאת המגילה עם הזכרת השם המן, רעשו אמות הסיפים מקול הרעשנים .

מקורות:
משה סמילנסקי, משפחת האדמה ג עמ'84-81

חקרה וכתבה - לאה מאירי

לקריאה על בעלי מלאכה נוספים - כאן
חסר רכיב