חסר רכיב

הספר הראשון - ישראל סחרוב

ישראל סחרוב נולד ב- 1873 באוקראינה, ועלה לארץ בשנת 1891. כנער היה שוליה של ספר.

סחרוב היה ג'ינג'י, גבה קומה, עבדקן, ששפמו יורד על פי מידותיו. הוא עבד אצל גורדון כמשגיח על הכרמים. בלילות היה מספר את בני המושבה. את מלאכתו עשה באמצעות מספרים פשוטים וקהים, שיותר מאשר גזזו את השער היו תולשים אותו. התספורת הייתה דומה יותר לתספורתם של כבשים גזוזות.
את כלי מלאכתו היה מקפיד לטבול בנפט לשם חיטוי.
המספרה הייתה בחצר ביתו. מהכנסותיו תרם ל"בית עקד הספרים"- הספריה ולמועדון לצעירים שהיה שם.

נקדימון אלטשולר כתב על ישראל סחרוב- "עלינו הילדים הטיל חיתתו בעיקר בגין מספריו הקהות, כשהיה מסיים את מלאכת "התספורת" היה טובל צמר גפן בנפט, מורח על ראשינו ומפטיר: "מסור לאמא שתוציא את הלייזאלך מן הראש". באותה תקופה נתברכנו כולנו בכינים, שפרו ורבו על ראשינו".

חקרה וכתבה - לאה מאירי

לקריאה על בעלי מלאכה נוספים - כאן
חסר רכיב