חסר רכיב

גבעת נבי גנדה

בכפר גבירול, בראש הגבעה, ניצב בעבר מבנה פתוח וכיפה לראשו. המבנה מיוחס ע"י הערבים לקברו של גד, בנו של יעקב אבינו.

יש הסבורים שבימי המרכז היהודי ביבנה, שכן במקום זה היישוב היהודי פקיעין, בו חי ר' יהושע בן חנניה.

בשטח נמצאו גם חרסים מהתקופה הרומית ביזנטית.
חסר רכיב