חסר רכיב

בית ברוידא

יעקב ברוידא היה ראש חברת "מנוחה ונחלה", והתגורר בבית לאחר עלייתו ארצה.

בית יעקב ברוידא נבנה בשנת 1908 ברחוב מנוחה ונחלה (כיום מס' 56), והיה מהמפוארים בבתי המושבה.
בבית זה התגוררה המשוררת רחל עם שתי אחיותיה בתקופת שהותן ברחובות. על שמן קיבל הבית גם את השם "מגדל שלוש האחיות".

לציפייה בסרטון על בית ברוידא - כאןחסר רכיב