חסר רכיב

דוד שמעוני (שמעונוביץ') (1891–1956)

דוד שמעוני היה משורר, סופר ומתרגם עברי, מראשוני המשוררים הידועים ביישוב.

הוא נולד בעיר בוברויסק שבפלך מינסק (רוסיה הלבנה), בתחום המושב של האימפריה הרוסית (כיום בבלארוס). למד ב"חדר" ואצל מורים עבריים. בשנת תרס"ח (1908) קיבל את תעודת הבגרות, אך בשל הגבלת מספר הסטודנטים היהודיים (הנומרוס קלאוזוס) לא התקבל לאוניברסיטה.
עלייה ראשונה ולימודים אוניברסיטאיים
בשנת 1909 הצליח שמעוני לעלות לראשונה לארץ ישראל, ושהה בה במשך כשנה. בשנת 1911 חזר לבקר את הוריו ברוסיה, ובשנת 1912 נסע לגרמניה ללימודים גבוהים. אולם, עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה, נאלץ לחזור לרוסיה, ושהה באודסה ובסנט פטרבורג. עם פרוץ מהפכת אוקטובר עבר למוסקווה, ובה עבד בהוצאת שטיבל.

בארץ ישראל
רק בשנת 1920, לאחר ניסיונות רבים, הצליח לעזוב את ברית המועצות ולחזור לארץ ישראל. בתחילה התגורר במושבה רחובות, ועסק בספרות בלבד. בשנת 1925 עבר לתל אביב בה שימש מורה לעברית ולספרות עברית בגימנסיה העברית "הרצליה".

ספריו:
ביער בחדרה: אידיליה, יפו: הפועל הצעיר, תרפ"א. (מהדורות נוספות: תל אביב: דביר, תרפ"ט; דפוס הפועל הצעיר, תרצ"ח; וכן בשנות הארבעים והחמישים)
יובל העגלונים: אידיליה, תל אביב: הפועל הצעיר, תרפ"ג. [יצירה זו נכתבה על המושבה רחובות]
א. זקנות; ב. הניגון, תל אביב: אמנות, תר"ץ.
מצבה
שיאונה:אידיליה, תל אביב: דפוס "הוצאת ארץ-ישראל", תרצ"ו-1936.
דורון, תל אביב: אמנות, 1936.
בחשאי: פרקי שירה ומחשבה, תל אביב: עם עובד, תש"ה.
בשבילי הביבר: משלים וסטירות (הציורים בידי אריה נבון), תל אביב: מסדה, [תש"ו]. (מהדורה נוספת: תשי"ג?).
ואלה תולדות אוד: פואמה, תלאביב: י' שמעוני, תש"ז.
חבלו של משיח: שירים ופואמות, תל אביב: י' שמעוני, תשי"ב.
פרקי זיכרונות, תל אביב: אגודת הסופרים העברים ליד דביר, תשי"ג-1953.
ישימון
סער ודממה

מקור: ויקיפדיה
חסר רכיב