חסר רכיב

"דרום יהודה" והעלייה מגרמניה

"בדרום יהודה" היה נהג בשם נוסבאום, שהגיע לרחובות עם העלייה הגרמנית בשנת 1933. אז טרם היו באזור שלנו אוטומובילים "אקספרס", כלומר ישיר, והנהג היה חייב לעצור בכל תחנה בדרך. "יקה" זה "יקה" ולמרות שהאוטו היה עמוס לעייפה היה נוסבאום עוצר בכל תחנה, פותח את הדלת ואומר: "סליחה, אין מקום".

מתוך זכרונותיו של אליעזר גורודיסקי (לזיק) – דצמבר 2004
חסר רכיב