חסר רכיב

השלטון הבריטי (סיפור של לזיק גורודיסקי)

לקראת שנת 1937 הקים הממשל הבריטי מחנה צבאי ברחובות.

הוא הוקם ברובו על פרדס שוורץ, כשרחוב הרצל במערבו, רחוב גורדון בדרומו, רחוב הנשיא הראשון בצפונו ורחוב בוסתנאי במזרחו. כמו כן כלל המחנה שטח מצפון לנשיא הראשון (היום שייך למכון וייצמן) שגבל ברחוב הרצל ובפרדס ד"ר כהן. שם היו אורוות הסוסים.

מדרום היה המבנה ששימש כמטבח וקולנוע שלימים היה המוסך של "אגד". וכמו כן החרימו הבריטים מספר בתים ברחוב אייזנברג ואת בית גורפינקל ששימש מועדון לקציני הגדוד הסקוטי ששמו היה The Royal Scots Grays שחנה בו בשנים 1941-1937.

בין הבתים שהוחרמו היה גם ביתו של מנהל הדואר מר כץ. היחידי שהורשה להמשיך לגור בתחומי המחנה היה יהודה פורר שעבד במחנה.

השטח עליו נבנה המחנה:
ממשל בריטי ברחובותמתוך זכרונותיו של אליעזר גורודיסקי (לזיק) – דצמבר 2004
חסר רכיב