חסר רכיב

ספורט (סיפור של לזיק גורודיסקי)

השיא בפעילות אגודת "מכבי" היה נשפי החנוכה שנערכו באולם בית העם החדש.
הנשפים כללו תרגילי התעמלות, ריקודים וכו'. באחת הפעמים לקחו קבוצת ילדים בגילאי 10-9, והם התאמנו לצורך ההופעה בתרגילי תס"ח (תרגילי סדר חמושים) כשהם חמושים ברובי עץ.
המפקד – אהרל'ה שוסיוב היה בן גילם. בין המוזמנים שישבו בשורה הראשונה היה הקולונל של ה – Royal Scots Grays – גדוד סקוטי שחנה ברחובו בשנים 1941-1937.
לקראת סיום תרגילי הסדר נתן אהרל'ה פקודה "לימין שור" וכל המשתתפים עברו בהצדעה לכיוון האולם. הקולונל שהתפעל מהמבצע כולו קם על רגליו והצדיע הצדעה בריטית מושלמת לצועדים.

מתוך זכרונותיו של אליעזר גורודיסקי (לזיק) – דצמבר 2004
חסר רכיב