חסר רכיב

רחוב בנימין (סיפור של לזיק גורודיסקי)

ברחוב בנימין – מרחוב נורדאו ועד לבית הכנסת היו בנויות מדרגות על מנת להקל על הטיפוס במעלה הרחוב.
בתחילת שנות ה-30 כשהתחילו להגיע עולים מגרמניה, החליטו במועצה לסלק את המדרגות על מנת ליצור מקומות עבודה לחלק מהעולים.

מתוך זכרונותיו של אליעזר גורודיסקי (לזיק) – דצמבר 2004

חסר רכיב