חסר רכיב

אלתקה - עיר לויים

בפינה הדרום-מערבית של כפר גבירול, סמוך למושב גאליה, נמצא תל א-שלף. בתל נמצאו שרידים כנעניים, פלשתיים וישראליים. יש הסבורים שכאן שכנה אלתקה.

אלתקה מופיעה ברשימת ערי דן (יהושע י"ט ,מ-מ"ו) וערי הלויים (יהושע כ"א, כ"ג) כנראה מימי דוד ושלמה.

אלתקה מוזכרת גם בקרב בין פרעה וחזקיה לבין סנחריב, שנערך ליד אלתקה בשנת 701 לפסה"נ. סנחריב כבש את אלתקה ופנה מזרחה נגד יהודה, שנותרה מבודדת.
חסר רכיב