חסר רכיב

רחובות חדשים

מלבד רחובותיה הראשונים של המושבה - רחוב יעקב, רחוב בנימין ורחוב עזרא המרוחק, הוקם רחוב מנוחה ונחלה, שכונה "רחוב המיליונרים", לכבוד מספר אנשים אמידים, שבנו את בתיהם ברחוב זה.

המגרש הגדול של בתיה מקוב חולק למגרשים קטנים וכך נוצר גם רחוב אחד העם. בנוסף הוקם רחוב נורדאו, המחבר בין רחוב יעקב ובנימין.

חלק מאדמת דונדיקוב חולקה למגרשים, נבנו עליהם בתים חדשים והוקם רחוב הרצל. גם הכרמים של לוין-אפשטיין וא' בוחרסקי, הגובלים במושבה, חולקו למגרשים ונבנו עליהם בתים, שהיוו אח"כ את הרחובות וייצמן ואייזנברג.

כך היו ברחובות תשעה רחובות.
חסר רכיב