חסר רכיב

קבוצת שילר (גן שלמה)

בשנת 1927 הגיעו ראשוני המתיישבים מקבוצת שילר לרחובות, מהכשרתם בקרית ענבים. העלייה לקרקע נעשתה בהושענא-רבה 1928. עשרים אנשים התיישבו בנחלה בת 355 דונם וקראו לקיבוץ החדש "קבוצת שילר", על שמו של שלמה שילר מאבות הציונות בגליציה, מחנך ומייסד הגימנסיה העברית בירושלים.

בספר "במעגלי הגות והגשמה", תיארו המתיישבים את העלייה לקרקע: "מיום בוא ראשוני החברים של הקבוצה לארץ, עברו במשך שנתיים את ההכשרה בקבוצת קרית ענבים וכן בתורת פלוגת עבודה ברחובות, עד שעלו להתנחל על הקרקע בושענא רבה תרפ"ח. לפני עליית הקבוצה לקרקע הטרידה אותה פרשת רכישת האדמה על ידי הקרן הקיימת לישראל... ניתן ייפוי כח למשה סמילנסקי לקנות בשביל קבוצת שילר אדמה בכפר זנרוקה שעל ידי רחובות. הודות למסירותו של מר סמילנסקי, יצאה אומנם הקנייה אל הפועל".
חסר רכיב