חסר רכיב

מכתב ועד התימנים - בענייני הגנה (עשור רביעי)

לכבוד ועד המושבה רחובות
א.נ.
לפני חודשים נגשנו לוועד המושבה שימציא לשכונתנו רובים ממשלתיים כמו המושבה. כמובן הבטיחו שישלחו מכתב ממשלה בעד---רובים לשכונה. אחרי זמן נודע לנו שכבר קיבלו איזה רובים . נגשנו לאחד מחברי הועד והוא מאיר ח...סקי (השם לא ברור) והוא הודה כי כן הגיע אבל אין רישיון לפתוח אלא בעת צורך. ובכן אנו מבקשים מכם להודיע לנו אם כבר נשלח לשכונתנו איזה רובים אז טוב, ואם לא אנו מבקשים מכבודכם שתאשרו את מכתבנו ונשלח שוב למושל מחוז יפו . ואם יש בו איזה שגיאות אז תתקנו
ברגשי כבוד חברי ועד התימנים א. אלול תרפ"א חתומים דוד קפרא, ישראל מזרחי, נתן שלום [1]

[1]שם, מיכל 7, תיק 7, מסמך 895 ,14.5.1921

למידע נוסף על ביטחון ושמירה ברחובות - עשור רביעי - כאן

חקר והביא - יהודה בן בסט


חסר רכיב