חסר רכיב

עסקים ברחובות

המושבה רחובות, ככל ישוב חדש, נזקקה מראשית ימיה לעסקים קטנים לסיפוק צרכיה. בראש ובראשונה לצרכי מזון, לאחר מכן לביגוד ולהנעלה, לבנייה, וברבות הימים לכל יתר בתי העסק ובתי המלאכה הדרושים לקיום החיים במקום.

בחלק זה נציג את העסקים שהיו בסיס כלכלי במושבה בששים שנותיה הראשונות, עד הפיכתה לעיר.

השנה שנבחרה להצגה היא שנת תש"ח - 1948, שנת הקמת מדינת ישראל.

המקורות למידע על העסקים הם בעיקר רשימת עסקים שונות שנאספו במהלך השנים, וכן מתוך זיכרונות של ותיקי רחובות.

רשימת עסקים ראשונה ישנה שנמצאה היא משנת תר"פ - 1920. הרשימה היא לתשלום מס "סלע הישוב", שהוטל על עסקים על ידי הוועד הלאומי ליהודי ארץ ישראל. הרשימה כוללת את שמות בעלי העסקים, אך לא את פירוט העסק וכתובתו.

רשימות משלמי מס עסקים למועצה המקומית קיימות משנות השלושים. רשימה מסודרת ומתאימה לייצוג היא משנת 1937. ברשימה זו יש קושי בזיהוי מקום העסק, מאחר שמצוין רק שם הרחוב ושם בעל הבית, ללא ציון מספרי בתים, שלא היו באותם ימים. רוב העסקים בשנה זו הם עסקי מזון (מכולת, שוק, ירקות, משקאות) ואחריהם בתי מלאכה לצורכי בנייה (נגריות, מסגריות, מרצפות וכיו"ב).

רשימת העסקים נוספת כוללת בתי עסק, בתי מלאכה ותעשייה זעירה שהיו ברחובות עד הקמת מדינת ישראל, שנת תש"ח – 1948.

הרשימה נערכה על פי זכרון של בני רחובות מאותם ימים, לפני למעלה מששים שנה. לפיכך יתכן כי נשמטו מהרשימה עסקים ונוספו עליה עסקים שהיו בשנים הראשונות שלאחר תש"ח. התודה לכל מי שתרם לרשימה זו ובעיקר לבתיה ואהרן שוסיוב, עזי חייט ואליהו קפרא.

מיקום העסקים על מפת רחובות בת ימינו נעשה ע"י מספר הבית כיום וכן נקודת הציון הגיאוגרפית לפי המיפוי ברשת ישראל.

עיבוד הנתונים למיפוי ולהצגה באתר ארכיון רחובות נעשה על ידי מרכז מערכות מידע גיאוגרפיות בעיריית רחובות בניהול יונית קופלוביץ ועל כך התודה לה. הנתונים מוצגים במפות על פי סוגיהם, בעליהם וכתובותיהם.

רשימת המפות:
ביגוד והנעלה
לרשימת העסקים המלאה - כאן

חקר, אסף וריכז – ד"ר מיכה נצר
חסר רכיב