חסר רכיב

מלון שמואל אייזנברג

שמואל, בנו של זלמן אייזנברג ( שהיה אחד מחמשת הפועלים הראשונים שהתיישבו ברח' עזרא), היה בעל המלון ששכן בבית זאב גורדון, כיום רחוב בנימין מספר 18.
במקום זה נפתח מאוחר יותר מלון קלביצקי.

חקרה וכתבה - לאה מאירי
חסר רכיב