חסר רכיב

ד"ר יונס לוין, זלמה שלומית (1900- 1974)

נולדה ב- 1900 בנוימרק, פרוסיה המזרחית (גרמניה). למדה רפואה בברלין ובפרייבורג. התמחתה במחלות ילדים בברלין אצל פרופ' פינקלשטיין. נישאה לד"ר ואלטר יונס.

ב- 1933 עלתה ארצה. תחילה גר הזוג בפ"ת ועבד בכפר הערבי יהודיה (היום יהוד). לעבודתם הגיעו רכובים על חמורים. לאחר שנה עברו לרחובות. שלומית היתה רופאת ילדים פרטית.

ד"ר יונס לוין שלומית

לאחר הקמת המדינה התנדבה לעבוד מטעם קופ"ח כללית ביישובי עולים עד פרישתה ב- 1967.

היא נפטרה בשנת 1974. הניחה בת,תמר בקי ובן, דן אלון.

מקור:
רופאיה של ארץ ישראל 1948-1799/פרופ' נסים לוי, יעל לוי

חקר וכתב -צביקה תדמור
חסר רכיב