חסר רכיב

משוכת צברים

משוכות צברים סימנו בעבר גבולות בין חלקות ובין ישובים בארץ ישראל.
במזרח המושבה, באזור "הבאסה" ו"הג'ומיז", היו משוכות צבר לכל עבר, והן סימנו את גבולות פרדסי רחובות ורמלה. חלק מהמשוכות נמצאות עדיין בשטח.

משוכות צברים ברחובות
משוכות צברים
צילום: מיכה נצר
חסר רכיב