חסר רכיב

שקמים

עץ השקמה, ג'וּמֵיז בערבית, היה בעבר סמל למישור החוף: "כשקמים אשר בשפלה לרוב" (מלכים א, י:27 ועוד), וכן "סִמָּן לשפלה – שִקמים" (תוספתא, שביעית, ז:יא). על חשיבות העץ מעיד מינויו של אחד מפקידי המלך דוד, בעל-חנן הגדֵרי, "על הזיתים והשקמים אשר בשפלה" (דברי הימים א, כז:28), דבר המעיד על חשיבותה של השקמה באותם ימים. העץ נתן פרי למאכל וקורות לבניה.

מקורה של השקמה באפריקה, לפי גרסה אחת היא הגיעה לארץ בדרך טבעית בתקופות של אקלים מתאים או הובאה על ידי האדם ממצרים.
הג'ומיז היה אחד מציוני המקום לאירועי השמירה וההגנה ברחובות. לכאן יצאו שומרי רחובות בתקופות חוסר ביטחון, וכאן נערכו עסקות נשק עם ערבים שמכרו אותו ליהודים.

עצי שקמה רבים נמצאים בתחום רמלה לאורך כביש ביל"ו בסביבת הכניסה למושב ישרש.
ברחובות נותרו מספר מועט של עצי שקמה. אחד מהם והמפורסם שבהם הוא "הג'ומיז" הנמצא בשטח המטעים ליד מושב ישרש, על גבול רמלה.

עץ השקמה בגבול רחובות

שקמים
צילום: מיכה נצר
חסר רכיב