חסר רכיב

רשימת מאמרים בנושא רחובות

* הערה: הרשימה מבוססת על מפתח המאמרים של אוניברסיטת חיפה ועל אוסף המאמרים של ארכיון רחובות. יצויין בסוגריים אילו מאמרים קיימים בארכיון של רחובות.
אהרונסון, רן. "חדרה על רקע תקופתה". אריאל ט"ו (95-96). (1993): 17-22.
אהרונסון, רן. "מאה ועשרים שנה לעלייה הראשונה". בתוך: נושאים על סדר היום הציבורי, אתר הכנסת: http://www.knesset.gov.il. (תדפיס בארכיון של רחובות).
אהרונסון, רן. "על התיישבות העלייה הראשונה והמחקר הגיאוגרפי-היסטורי". בתוך: נוף מולדתו: מחקרים בגאוגרפיה של ארץ ישראל ותולדותיה.(1999), בעריכת יוסי בן-ארצי, ישראל ברטל ואלחנן ריינר. ירושלים: מאגנס. ע' 114 – 133. (בארכיון של רחובות).
אהרונסון, רן. "שלבים בהקמת מושבות העלייה הראשונות והתפתחותן". בתוך: ספר העליה הראשונה. (1981), בעריכת מ. אליאב. ירושלים: יד יצחק בן-צבי. ע' 55, 61 – 62, 74 – 75. (בארכיון של רחובות).
אטינגר, שמואל. "האידיאולוגיה של העליה השניה על רקע המחשבה החברתית והמנהיגות של יהודי מזרח אירופה". בתוך: העלייה השניה – מחקרים, א'. (1997), בעריכת י. ברטל, זאב צחור ויהושע קניאל. ירושלים: יד יצחק בן צבי. ((בארכיון של רחובות).
אלרואי, גור. "משרתי המושבה או רודנים גסי רוח? מאה שנה לאגודת 'השומר' – פרספקטיבה היסטורית". קתדרה 133. (2009): 77-104. (בארכיון של רחובות).
ארליך, ארנה וקרק, רות. "נשים עצמאיות במושבות העלייה הראשונה. המקרה של המושבה רחובות 1890 – 1912. הח'אן 3. (2007): 83-99.
בן-ארצי, יוסי. "התפתחות מושבות העליה הראשונה והקמת מושבות חדשות בעליה השניה". בתוך: העלייה השניה – מחקרים, א'. (1997), בעריכת י. ברטל, זאב צחור ויהושע קניאל. ירושלים: יד יצחק בן צבי. ע' 135 – 169. (בארכיון של רחובות).
בן-ארצי, יוסי. (תשמ"ד). תכנון והתפתחות המערך הפיזי של המושבות העבריות בא"י 1882 – 1914. [ירושלים]: [חמו"ל]. ע. 27. ( צילום בארכיון של רחובות)
בנימין, שלומית. "באנו לכאן: חושך על הפנים, שמים וארץ, אין שום דבר פה". בלוק 6. (2008): 91-95.
בר-מעוז, דני. (2003). מגולת תימן לח'רבת דוראן: התישבות עולי תימן ברחובות, 1908 – 1948. תל-אביב: "אעלה בתמר". קטעים נבחרים. (בארכיון של רחובות).
ברסלבסקי, משה. (1961). פועלים וארגוניהם בעליה הראשונה: קורות ומקורות. [תל-אביב]: הקיבוץ המאוחד. קטעים נבחרים. (בארכיון של רחובות).
גולן, איצ'ה. "הפרדס נכנס למוזיאון – האמנם?". עלון לרכז הטיולים 4. (1999/2000): 17.
גורביץ, דוד, גרץ, אהרן. (תרצ"ח). ההתישבות החקלאית העברית בארץ-ישראל (סקירה כללית וסיכומים סטטיסטיים). ירושלים: המחלקה לסטטיסטיקה של הסוכנות היהודית לארץ-ישראל. קטעים. (בארכיון של רחובות).
"גילוי דעת מטעם בני תורה ולומדיה בשעריים; על מכבי שעריים ועל "אמת" בפרסום". אפיקים, דצמבר 1983: 11.
גלעדי, דן. "בני-משה מקימים מושבה". עת-מול ט"ו (3). (1990): 6-8.
גלעדי, דן. "המושבה האחרת: רחובות". עת-מול ה' (3). (1980): 6-7.
דיין, דודו. " איך מתחילים עיר? הסיפור המוזר של יוספזון וקנטרוביץ וגם חנקין בסביבה. טבע הדברים 136. (2007): 17.
דיין, דודו. "בפרדס ליד השוקת: כותרת בנלית למקום ייחודי". טבע הדברים 117. (2005): 18.
דיין, דודו. "ניצח המיץ את היין (פינה חמה עם דודו דיין)". טבע הדברים 97. (2003): 32-33.
דיין, נסים. "בטווח צעקה". עת-מול 26(3). (2001). <בגב הגליון>.
דניאלי, עמוס. (2006). מלכה ללא כתר: סיפור על מושבה ומשפחה. [ח"מ]: המחבר. קטעים נבחרים. (בארכיון של רחובות).
דרוין, ניצה. (תשמ"ב). "יהודי ארצות האסלאם בארץ ישראל בתקופת העליה השניה. עולי תימן בהתישבות החקלאית". בתוך: באין "מרבד קסמים": עולי תימן בארץ-ישראל (תרמ"ב-תרע"ד 1881 – 1941), מאת ניצה דרוין. ירושלים: מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח. (בארכיון של רחובות).
הירשברג, אברהם שמואל. (1977). בארץ המזרח. ירושלים: יד יצחק בן-צבי. ע' 202 – 213.
הלפרן, בן, רינהרץ, יהודה. "תרבות פוליטית ומציאות בעליה השניה". בתוך: העלייה השניה – מחקרים, מקורות, אישים. בעריכת י. ברטל, זאב צחור ויהושע קניאל. ירושלים: יד יצחק בן צבי. (1997). ע' 11 - 37. (בארכיון של רחובות).
וינשטוק-דבורי, בלהה. "הכבוד האבוד של הפרדס העברי". ירוק כחול לבן 25. (1999): 50-51.
זוסמן, ורדה. "מערת קברים עתיקה ברחובות". עתיקות ה. (תשכ"ט): 69-71.
"ח'אל-בד (רחובות)". חדשות ארכיאולוגיות ד'. (1962): 10-11.
[ה]חברה להגנת הטבע. "חנוכת היקב ברחובות". סלעית י"ז (1). (1988): 12.
חדד, דבורה. "התיישבות עולים מתימן ברחובות תרס"ז – תרפ"ה (1907-1925): קשרי גומלין עם מוסדות מיישבים". הגיגי גבעה: שנתון המכללה הדתית לחינוך גבעת ושינגטון 11. (2004): 101-124.
חיסין, חיים איסר. (1982). מסע בארץ המובטחת. תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב. קטעים. (בארכיון של רחובות).
טל, שמעון. עבודה על החינוך ברחובות. (בארכיון של רחובות).
יבנה, ישי. "לעצור את הטפטוף; יום עבודה ביקב ברחובות לפני יובל שנים – מזיכרונותיו של ישי יבנה". טבע וארץ 249. (1992): 20-21.
ישראלי, עודד וגרינבוים, יוסף. "המצבה של סימה". ארץ וטבע 113. (2008): 59-60. (בארכיון של רחובות).
ישראלי, עודד וגרינבוים, יוסף. "הרופא של כולם". ארץ וטבע 114. (2008): 58-61. (בארכיון של רחובות).
כיבוש העבודה: צעדים ראשונים. פרקי הפועל הצעיר ספר א'. (תרס"ח). (בארכיון של רחובות).
כץ, יוסף. (1989). היוזמה הפרטית בבנין ארץ-ישראל בתקופת העליה השניה. רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן. קטעים. בארכיון של רחובות).
לוין, חיה. "מאה שנה לגן הילדים הראשון ברחובות (1902 – 2002)". הד הגימלאי 25. (2004): 23. (בארכיון של רחובות).
לוין-אפשטין, אליהו זאב. "יסוד החברה "מנוחה ונחלה"". בתוך: זכרונותי, מאת זאב אליהו לוין-אפשטין. (1932). תל-אביב: לוין-אפשטין, (בארכיון של רחובות).
לנג, יוסף. "המשבר בחינוך ברחובות בשנים תרס"ג – תרס"ה: מפנקסו של יצחק כהן מורה תלמוד-תורה ברחובות". דור לדור: קבצים לחקר תולדות החינוך היהודי בישראל ובתפוצות 23. (2003): 73-121.
מאירוביץ, מנשה. (1918). המושבות העברית בא"י עד המלחמה העולמית. קהיר: העתון חדשות-מהארץ. קטעים נבחרים. (בארכיון של רחובות).
מדר-הלוי, יאיר. "חותם ראשונים: תימנים בשעריים וברחובות (מעט מהרבה). בעקבות מחיקת אחד משרידי העבר בשעריים". אפיקים, מאי 1981: 16-17.
מדר-הלוי, יאיר. "מסבלותם של ראשונים, תימנים בשעריים בימי רעב בארץ (פרק במסכת "יסורים")". אפיקים: לתחיה רוחנית וחברתית, להגנת זכויות ולמיזוג גלויות דצמבר 1983: 24-25.
מטנס, אסטריד. "רחובות". חדשות ארכיאולוגיות 114. (2002): 82-84.
נאור, מרדכי. "וייצמן בוחר ברחובות". עת-מול ט"ו (3). (1990): 3-5.
נאור, מרדכי. "'משחק רחובות', 1908-1914". תרבות הגוף והספורט בישראל במאה העשרים (קבץ). (2002): 82-88.
סמילנסקי, משה. (תרצ"ט). פרקים בתולדות הישוב. תל-אביב: דביר. קטעים. (בארכיון של רחובות).
סמילנסקי, משה. (1935). רחבות. תל-אביב: אמנות. קטעים. (בארכיון של רחובות).
פרנק, משה. "רחובות מספרים". מורשת דרך 93. (2001): 20-21.
צפריר, יורם והולום, קנת. "רחובות – 1986". חדשות ארכיאולוגיות צ'. (1987): 54-55. (קיים גם באנגלית)
קוגן-זהבי, אלנה. "רחובות, ח'דיראן. חדשות ארכיאולוגיות 111. (2000): 77-78.
קולת-קופילוביץ, ישראל. (1964). אידיאולוגיה ומציאות בתנועת העבודה בארץ ישראל 1905 – 1919. [ח"מ]: [חמו"ל]. קטעים נבחרים. (בארכיון של רחובות).
קומפטון, ישראלה. "היקב של רחובות". סלעית: ירחון לבני הנעורים ט"ז (1). (1987): 14-15.
קיסר, צמח. "כנס פעילי שכונות ברחובות". אפיקים, אוקטובר 1981: 5.
קפרא, פנחס. (1978). מני תימן ובשעריים: רחובות, שבעים שנה (תרס"ז-תשל"ז, 1907 – 1977). רחובות: הוצאת המחבר. קטעים נבחרים. (בארכיון של רחובות).
קרלינסקי, נחום. (תשס"א). פריחת ההדר: יזמות פרטית ביישוב, 1890 – 1939. ירושלים: מאגנס. קטעים נבחרים. (בארכיון של רחובות).
רואי, יעקב. "יחסי רחובות עם השכנים הערבים (1890-1914). הציונות א'. 1970: 150-203.
"רחובות". חדשות ארכיאולוגיות מ"ה. (1973): 3.
"רחובות – מרכז העבודה העברית". בתוך: בדרך הראשונה לציון: מסיפורי מושבות העלייה הראשונה, מאת שאול ורות דגן. (1998). [זכרון יעקב]: הקרן הישראלית ע"ש תד אריסון. ע' 169 – 182. (בארכיון של רחובות).
רפופורט, כרמית. "אתר הפרדסנות – פרדס מינקוב. אתרים. (2002): 22.
רפופורט, כרמית וחדותי, רן. "שיקום הבאר בפרדס מינקוב". אתרים. (2004): 28.
רצהבי, יהודה. "לקורותיה של אגודת העובדים התימנית "פעלת שכיר" (תרס"ג-תרס"ד): ראשית התיישבות התימנים ביפו". שיבת ציון: ספר שנה לחקר הציונות ותקומת ישראל ב'-ג'. (תשי"א-תשי"ב): 404-425.
שטין-אשכנזי, אסתר. "פלוגות העבודה של בית"ר (1931-1935)". קתדרה 51. (1989): 148-172.
שטין-אשכנזי, אסתר. "ראשיתה של רחובות תר"ן-תר"ס (1890-1900)". קתדרה 17. (1980): 143-163. (קיים בארכיון של רחובות).
שמש, אברהם אופיר. "פסיקות של הרא"יה קוק בסוגיות סביבה בחיי המושבות בארץ-ישראל: הלכה אידיאולוגיה ומציאות. מחקרי יהודה ושומרון קובץ 15. (2006): 227-244.
"שעריים בחבלי מתנכלים". אפיקים, אפריל 1980: 27.
Tsafrir, Yoram and Holum, Kenneth G. “Rehovot – 1986”. Excavations and Surveys in Israel 6. (1987-88): 89-91.
חסר רכיב