חסר רכיב

משפחת צלליכין

משה, בן יצחק, נולד ברוסיה ב- 1880, נפטר ב-1971
שרה לאה, לבית רפופורט

ילדיהם: יצחק, רבקה

משפחתו של משה, הוריו וארבע מאחיותיו עלו ארצה ב-1896. בנות נוספות (כנראה שמונה) נותרו ברוסיה והתגוררו בעיירה יהודית לא רחוק מפינסק. הם עלו בעקבות יהודה צליליכין הביל"ויי .

על פי החלטת המשפחה נשאר משה ברוסיה כדי לחסל בהדרגה את עסקי המשפחה, לשלוח את הכסף לארץ ישראל ולעלות לארץ אחר כך. תחילה התנהלו הדברים כפי שתוכנן – משה מכר את העסקים, שלח את הכסף לארץ, ואחיותיו עם ילדיהן הקטנים עלו ארצה. בשנת 1905 הדברים השתנו ובעקבות מפלת רוסיה במלחמת רוסיה-יפן פרץ גל של אנטישמיות והמהפכה הרוסית הראשונה. משה יצר קשר עם המחתרת "נורודני-וולה", והמשיך את הקשר עם המחתרת גם לאחר דיכוי המהפכה. הוא חיסל קצינים ממשטרת הצאר שהיו בין מארגנים הפוגרומים, נתפס והוטל עליו עונש מוות. בעזרת קשרים העונש הומר למאסר עולם בסיביר, ובעקבות המהפכה השנייה ב-1917 חזר הביתה. הוא הסתפח לצבא האדום והגיע לקושטא, והחליט לבקר את משפחתו בארץ ישראל.

בביקורו הוא פגש את לאה, בת רחובות, ונישא לה. הם קיבלו מהמשפחה חלקת אדמה והתיישבו ברחובות.

כדי להתפרנס פתח חנות מכולת ועבד בפרדסים. גם כשהיה בן 60 המשיך לשמור בפרדסים.

משה נפטר בגיל 91
חסר רכיב