חסר רכיב

רחובות ביהודה (שיר)

מלים ולחן - לא ידוע

רחובות את ביהודה
מה אֹהַב אותך,
כל לבי, כל נפשי
נתונים הם לך,
כל הלילה אישן דום
ועל רחובות אחלֹם,
רחובות שביהודה
חסר רכיב