חסר רכיב

הראשונים (שיר)

-א-
בשבע מצלצל הפעמון לעבודה
ואז יוצאים כולנו לכרמים שביהודה
וכל היום נזיע
נחפור פה בטוריה...
נוכיח לשכנים :
יש עבודה עברית !
גם אנו מוכנים
להוציא את היבלית !
חופרים פה
דונדיקוב
ואושרוב
ואלטשולר
ואייזנברג
ומוסקוביץ
ולבקוביץ
חרל"פ וקנטרוביץ
ופדובה
ושרעבי
והרשנזון
ויעקבזון
ובריסקין, פורר, מקוב,דודין
ואהרונוביץ !
פלורנקו ונחמני ומרגולין וקיפניס !
סמילנסקי,גורודיסקי, קושילביץ ובשיסט !
ופיינשטיין, גבריאלוב, דניאלי, ושמוליאן
וצלליכין , כמובן !

-ב-
בשמונה מצלצל הפעמון על הגבעה
ושוב בריקודים יוצאת פה כל המושבה
ויצחק דב ודבורה
רוקדים יחדיו ב-הורה"
למי איכפת בכלל
שכאן להיות לא קל ?
רוקדים פה
דונדיקוב
ואושרוב
ואלטשולר
ואייזנברג... (וכו' , עד הסוף)

-ג-
בשבע מצלצל הפעמון שביהודה
לישון עוד לא הספקנו, אך נצא לעבודה
שוב כל היום נזיע
נחפור פה בטוריה
(.. הארבה ! הארבה מגיע לרחובות")
הכו כאן בפחים
הדליקו מדורות !
וגם את הארבה
נגרש מן השדות !
מכים פה
דונדיקוב
ואושרוב
ואלטשולר
ואייזנברג
ומוסקוביץ’
ולבקוביץ
חרל"פ וקנטרוביץ
ופדובה
ושרעבי
והרשנזון
ובריסקין, פורר מקוב, דודין ואהרונוביץ
חסר רכיב