חסר רכיב

שיר האימהות

-א-
מי השואבות פה את המים הדלוחים ?
מי הסוחבות על כתפיהן את הפחים ?
מי הן האוספות עלי "חובזה" לסלן ?
מי הן השומרות פה על מסורת ושבת ?
מי הן האופות גם את הלחם בתנור ?
מי הדואגות לעניים של הציבור ?
למי תודה ואהבה ?
לאמהות המושבה !
פזמון: לבתיה וללאה ולחיה ולאיטה....
לזלדה ולשבע וליענטע ולגיטל....
לדובה ולסימה ולאסתר ולטובה...
האמהות שלנו !
האמהות שלנו—על הגובה !

-ב-
מי המבשלות היטב ב"פיילה" של ברזל ?
מי הדואגות ש"שוב הילד לא אוכל" ?
מי החרדות גם לחינוך: אם יש או אין !
מיהן הלומדות את שפת האם מילדיהן ?
וכששב הבעל משמירה על השדות—
מי הממתינות לו עם כוס תה אחרי חצות ?
למי תודה ואהבה ?
לאמהות המושבה ?

-ג-
כשבונים פה בית, ואין מים לבנייה
מי שואב פה מים, כביכול לאפייה ? !
מי עומד בדרך, כחומה מול הטורקים,
לא נותן לגשת עד שאת הגג יוצקים ? !
וכשהטורקים קצת נדחפים, החוצפנים-
מי ללא היסוס רוגם אותם באבנים ? !
ממי בעצם מפחד
כל הצבא עם המפקד ?

פזמון :
מבתיה ומלאה ומחיה ומאיטה
מזלדה ומשבע ומייענטע ומגיטה....
מדובה ומסימה ומאסתר ומטובה....
האמהות שלנו !
האמהות שלנו – על הגובה.
חסר רכיב