חסר רכיב

השבועה (שיר)

מלים באידיש יהושע פלביץ
עברית אברהם לוינסון,
לחן א"מ ברנשטיין

מיר האבֶּען די הֶענד גֶעגֶען מזרח אוּן שווֶערן
בָּיי ציון אִיהר פאהן, ביי איהר הָייליגֶער עֶרד'
בָּיי אַלץ וואס מיר ליֶעבֶּען, וואס הָייליג מיר עֶהרֶען,
בָּיי אוּנזֶער העֶלדֶענס צוּ בראכֶענֶע שווֶערד.

נרימה ידינו, נרים ונשבענו
בדגל ציון, באדמת המכורה,
בכל הקדוש ויקר לכלנו,
בשם גִבּורים וחרבם השבורה.

נשבענו לשבֹּר את כבליו של עמנו,
ידיו להתיר הפצועות וכבולות,
לפרֹק את הרֶשַע מעל צוארנו,
חומת הגולה לנתֵץ עד היסוד.

ואם גם נמוּתה אגב חלומנו,
אם גם לא נזכה הביאו לקצו,
אֲזַי את הדגל נמסֹר לאחֵינו
והם שיביאו העם לארצו
חסר רכיב