חסר רכיב

הלאה ירדן (שיר)

מלים נ"ה אימבר, לחן א"צ אידלסון

הלאה ירדן, הלאה זוֹל! יהמו גליך.
עלי גדותיך שטוף וָגוֹל חֶלְאַת ארצֶך!
כקול רעם הַרעֵם קול בהמון מימיך,
מסילת ציון לנו סוֹל, נַחנוּ אחריך!
הלאה ירדן, הלאה זרום, תִכָּתַב לדורות,
כי לילה כְיום נַחנוּ על משמרות.

הלאה ירדן, הלאה זרום! יהמו משבריך.
נַתַּק מוסרות, שַבֵּר עול שָֹמו עליך!
קַברֵם שם בגדות החול והַרעֵם בגליך,
בּנֵי יעקב ישמַעו קול, יבואו לעזרתך!
גל לגל, תהום לתהום יְסַפֵּר אז הקורות,
כי לילה כיום נחנו על משמרות
חסר רכיב