חסר רכיב

הידעו הדמעות (שיר)

מילים יהודה הלוי,
לחן חנינא קרצ'בסקי

היָדעו הדמעות מי שפָכָם?
ויָדעו הלבבות מי הֲפָכָם?
הֲפָכַם הוא מְאוֹרם תוך רגבים,
ולא ידעו רגבים מה בתוכם
חסר רכיב