חסר רכיב

אומרים ישנה ארץ א' (שיר)

מלים שאול טשרניחובסקי

אומרים ישנה ארץ -
ארץ שכורת שמש,
איה אותה ארץ?
איפה אותה שמש?

אומרים ישנה ארץ -
עמודיה שבעה,
שבעה כוכבי לכת,
צצים על כל גבעה.

ארץ בה יתקַיֵם
כל אשר איש קִוָּה,
איפה היא הארץ?
איה אותה גבעה?

נכנס כל הנכנס,
פגע באח כהגמלו
פורש אליו שלום,
ואור לאיש וחם לו.

איה אותה ארץ?
כוכבי אותה גבעה?
מי ינחנו דרך?
יגיד לי הנתיבה?

כבר עברנו כמה
מדברות וימים,
כבר הלכנו כמה
כוחותינו תמים.

כיצד זה טעינו?
טרם הונח לנו,
אותה ארץ שמש -
אותה לא מצאנו

אולי כבר איננה,
ודאי נִטָּל זיוה,
דבר בשבילנו,
אדונָי לא צִוָּה.

אולי כבר איננה,
ודאי נִטָּל זיוה,
דבר בשבילנו,
אדונָי לא צִוָּה
חסר רכיב