חסר רכיב

במחרשתי (שיר)

מלים ולחן:אליקום צונזר
עברית: ברנש – נח שפירא

במחרשתי
כל אושרי ירשתי,
אראה חיים טובים
ולא אחסר מה בה.
ובקומי משנתי
לא תבוא דאגתי
לבקש מִחיָתי
על צרכי יום בא.
לחורף מוכן כבר
האסם מלא בר,
קַצְּרוּ יַדָי ולא זָר
פה על אדמתי.

בעֹשֶר,
מי יחיה ביֹשֶר
חיֵי שלוַת הַשְקֵט
כמָֹני האִכָּר!
בְּתֵת יָה גשמי ברכה
מָלֵאתי הצלחה,
אלומותי אולִיכָה
להחיות עולם בְּבָר,
כסוחר, כחרש,
כמלח, כפרש,
יחד עני וָרש
ושכרי ישר

ועל ככה
יהי זכרם לברכה
כל השבים לציון
והריסותיה בונים,
גם בַּרְכָה אלהינו
את תומכי פעולתנו
ועוזרי מושבותינו
זרובבלים האחרונים,
וכאשר המושבות
תעלינה לרבבות
יכירו הלבבות
את אלה הגאונים
חסר רכיב