חסר רכיב

ב' - מילון מושגים

בדעות נעלמות
הצבעה חשאית
בהמות
פרות
בּוּדגֵ'ט
תקציב
בויקוט
חרם
בּוּרְדֵגָן, בּוּרְדֵקָל
תפוז, תפוח זהב (שיבוש פורטוגל)
בָּיָארָה
פרדס
בַּייקָה
בקתת חומר
בורית
סבון
בַּחַר
עידור עמוק לעקירת יבלית
בישליק
מטבע תורכי, 5 קורוש
בית בישול
מטבח
בית הכבוד
כינוי מנומס לבית הכסא
בית כיסא
שירותים
בית עקד
ספרייה
בית ריחים
טחנת קמח
בית רפואות/תרופות
בית מרקחת
בית שחיטה
בית מטבחיים
בית תבשיל
מטבח
בלאטה, באלאטין
מרצפת, מרצפות
בַּלָּן
עובד בית המרחץ
בני בנימין
אגודה להתיישבות של בני המשבות
בנקרופט
פשיטת רגל
בענקאלע, בענקלאך
ספסל, ספסלים
בקשיש
שוחד לגורמים שונים (פקידי ממשלה, מוכתרים, שוטרים) לקבלת עדיפויות
בר מצרא
גובל עם שכן, בעל זכות ראשונה לרכישת מגרש
בתי מסחור
בתי מסחר, חנויות
חסר רכיב