חסר רכיב

ה' - מילון מושגים

הוצה"ה
הוצאות המושבה
הלכה
תיאוריה -  מתוך מערכת השעות של בית הספר התיכון ברחובות, הערה מתחת לטבלה: "לימוד הפיסיקה כולל 1 שעה הלכה, 2 שעות מעבדה"  (נכתב ע"י מנהל בית הספר - ד"ר פוזנר, ב- 1938)
הנהגה
התנהגות בבית הספר
העָשוּר
מס מעשר מהיבול
הרחוב החדש
השם של רחוב טלר ושל רחוב ויצמן עד שנת 1934 בערך
השקל הציוני
תרומה להסתדרות הציונית
התאחדות העיריות העבריות
מוסד משותף למושבות היהודיות. ידוע גם בשם חֶבֶר העיריות

חסר רכיב