חסר רכיב

ז' - מילון מושגים

זבל"א
זה בורר לו אחד, שיטת גישור ופישור
זמפ"ר
זמן פרעון
ז'נדרמים


שוטרים
חסר רכיב