חסר רכיב

ע' - מילון מושגים

ע"א
על אודות
עבודת האדמה
חקלאות
עבודת הגוף
התעמלות
ע"ד
על דבר
עה"ח

על החתום

ע"ז
על זה
עָשֶר, עָשוּר
מעשר, מס שנתי על תוצרת חקלאית

חסר רכיב