חסר רכיב

המושבה רחובות בעיניו של מטייל הולנדי - 1913

בספר  'שכיר-יום מהולנד בארץ-הקודש 1914-1913' ישנה התייחסות למושבה רחובות של אותם ימים:
"... אך שיא היופי בעיניהם היה המושבה רחובות. על כפרי הערבים כתב מוסל: "גבב מכוער של בקתות חימר דחוסות ומטונפות" ואילו ברחובות, "בתים צחים, מסוידים לבן, ומרחק של כבוד מפריד ביניהם". "
בספר גם התייחסות לתקרית זרנוגה.

כתבה בנושא התפרסמה בגליון סוף השבוע של "הארץ" - 22.10.2011 - סיפורו המופלא של ההולנדי מהגליל, שעד יום מותו לא ידע שהוא יהודי

הספר נמצא בארכיון.
חסר רכיב