חסר רכיב

ל' - מילון מושגים

לה"ק
לשון הקודש
לי"מ
לירה מצרית
לירה זהב
מטבע תורכי, 6.615 גרם, 100 קורוש, 5 מג'ידי
לכאו"א
לכל אחד ואחד
לכהפ"ח
לכל הפחות
ל"ע
לכהפ"ח
לצוד דגים
ללכת לבית הכסא

חסר רכיב