חסר רכיב

י' - מילון מושגים

יחידים/היחידים
המתיישבים הראשונים ברחובות, שלא היו מאוגדים ב"מנוחה ונחלה"
חסר רכיב