חסר רכיב

ט' - מילון מושגים

טאבו
ספר האחוזה, ספר רישום בעלויות קרקע (חוק הקרקעות העותמני משנת 1858)
טֶבֶל
פרות וירקות שלא הופרשו מהם תרומות ומעשרות
טבקן
מגדל טבק
טולמה, דולמע
בניה באבנים קטנות, ראה צרורים
טו"מ
טענות ומענות
טעו"ת
טענות ותביעות
טעראסע
מרפסת
טרזינה
קרונית להובלת פרי בפרדס

חסר רכיב