חסר רכיב

ו' - מילון מושגים

ואדי חנין, ואדי אלחנין
נס ציונה
ואקף
אדמות הציבור לפי חוק השריעה המוסלמי
ועד
ועד פועל במושבה מתוך ועדת התשעה בימי השלטון התורכי
ועד הצירים
גוף ציוני מקשר בין היישוב היהודי בארץ לבין השלטון הבריטי, 1918 עד 1921
ועד פועל
ועד פועל מתוך המועצה בימי השלטון הבריטי
וקלי, ואקלי
לא ידוע, משהו קשור בקרקע

חסר רכיב