חסר רכיב

כ' - מילון מושגים

כאו"א
כל אחד ואחד
כדוכ"ד
כדת וכדין
כו"ה, כוה"ר
כוח והרשאה
כ"ז
כל זמן
כנופיות פועלים
קבוצות עבודה

חסר רכיב