חסר רכיב

שערים בת 80 שנה

חיברה: תם מזל
חן חן לך שעריים,                 שעריים לך נזכור,
תבורכי בחגיגה.                   שלך גיבורי הדור.
אור לך וברכת שמיים            פורצי שער הנגב
יד על לב ונשיקה.                 שעליהם יבכה כל רגב.
                                         בחורים גבוהי קומה

כל זרי פרחי התכלת,            שהיו לנו חומה,
עם ברכת ילדי מולדת.           לזכרם דום ודומיה
רקומים זהב המונים              ועיין בוכייה.
לך שעריים בת השמונים.

עוד זכורים לנו הימים           ושעריים-
של חולות ואבנים,               אם בוכה את וצוחקת
ובונייך והנוטעים בך             הרי היום את חובקת,
יודעים, סיפור מרתק לך.      בנים קטנים וגדולים
                                       הבונים בך ועולים

על כרם ופרדס                   מכל עדה ועם
על שביל, בינות כל עץ,        מכל תפוצות עולם.
על תפוז וקלמנטינה            וטחנות הקמח הקטנות
על הטוריה והטרזינה.         עתה, הם זיכרונות.
                                     את, את קמחך טוחנת באון
                                     וקדימה דוחפת עם השעון.

גם גדולי תורה ודיינים        הנה כבר עברו שמונים שנה
מורי דור ורבנים,                קבלי מבנייך ובונייך מתנה
לימדו דרכי חיים ותפילה     שלך אני -
ולא זנחו מהקהילה.           אהבה עטופה בחוט שני.
שירת תימן ומנהגים
מסורת בת אלפי שנים.

זכור גם הפרימוס הישן
הפתילייה המעלה עשן,
הגשם הדולף בצריף
רכבת פרי הדר על הרציף.
חסר רכיב