חסר רכיב

מילון המושבה - מי מבין ?

אומר אריה לייב:
זלאטע, מחר יסורו אלינו הקַאימָקָם מיפו והמוּדיר מרמלה. חפץ אנכי כי תצַוִי את השפחה שתכבד את רצפת הבית ותרביץ את החצר במים מהדוּפִּיָה.אנכי הולך לועד המושב להביא כמה נפוליאונים ומָג'ידות כדמי לא יחרץ, בקשיש, למען יתנו לנו את הרוּכסיות לבנִיַת הבתים וגם יקטינו לנו את העָשוּר. בדרכי אביא מהמכולת רוֹטֶל קמח למאפה הלחם בטַבּוּן.תבקשי מהעָרַבֶּער שיביא על הטרזינה מהבָּיָארָה כמה בוֹקסוֹת בּורְדְגָן להיטיב לב האורחים. מר' מיכל דער סטוֹלֶער אבקש להכין כמה בֶּענקָלָאך בכדי להושיב את הז'נדרמים.בשבוע הבא, אי"ה, אתחיל לבנות בחצר את בית הכסא. אזמין פועלים מואדי חנין שיעקרו האינג'יל ויחפרו את הג'ורה. התימני יביא דֶבֶּש ואבני מחצב ויבנה הקירות.בשעטו"מ ירחיב השם לנו.

הבינותם ?

כתב - מיכה נצר

והנה מיכה נצר מקריא את המכתב, בערב שנערך לזכרה של ישראלה קומפטון, באתר הפרדסנות (יוני 2011):
חסר רכיב