חסר רכיב

בורשטיין משה

מ"היחידים".
השתתף באסיפה הכללית הראשונה.
חסר רכיב