חסר רכיב

בית הקברות

בית הקברות הישן ברחובות נמצא על גבעה במזרח במושבה.

בית הקברות נפתח בשנת 1891 (תרנ"א) בחלקת אדמה של לוין-אפשטיין, שהיה יושב ראש ועד המושבה בעשר שנותיה הראשונות.

הנקבר הראשון בבית הקברות היה יעקב קרלינסקי. על קברו נבנה "אהל" ובו מקום קבורה נוסף שנרכש על ידי אפרים חרל"פ.

בימי טרום מדינה היה בקבר חרל"פ (בעודו בחיים) סליק נשק של ארגון ההגנה ברחובות.

בבית הקברות קבורים ראשוני המושבה, מייַסדֵיה ובונֵיה. בחלקה הצבאית קבורים רבים מבני המושבה שנפלו במערכות ישראל.

חסר רכיב