חסר רכיב

עליית סיטקוב - קשיים פוליטיים

כבר לקראת יציאתו של יששכר סיטקוב לדרך החלו המחלוקות, שהלכו והתגברו, למי תינתן הסמכות להחלטה על המועמדים המתאימים לעלייה. התאחדות האיכרים דרשה סמכות מוחלטת ובלעדית לנציגה- יששכר סיטקוב, זאת על רקע ידיעת המצב במזרח אירופה בו קיימות מחלוקות קשות בין הזרמים הפוליטיים לגבי המפתח לחלוקת רישיונות העלייה ביניהם. בלעדיות זו לבחירת המועמדים באה כדי להביא עולים בעלי ניסיון בעבודת האדמה, וכן שיתאימו לייעוד שהתאחדות האיכרים שמה להם למטרה- עבודה לאורך זמן כשכירים.

יש לציין כי התארגנות זו באה על רקע המחלוקת בין התאחדות האיכרים להסתדרות בדבר פריון הפועלים היהודים לעומת הפריון של הפועלים הערבים. לטענת הפרדסנים, לפועלים היהודים אין את הניסיון והידע שיש לפועלים הערבים, ולכן צריך להביא מאירופה יהודים אשר משלוח ידם, מזה כמה דורות, הוא החקלאות. בעוד שההסתדרות טענה כי התשלום הנמוך שמשולם לפועלים היהודים, בדומה לזה של הפועלים הערבים, לא נותן את התמריץ הדרוש לפועלים היהודים לעסוק במלאכה זו.[1]

פרקים נוספים:
בחירת המועמדים
העלייה לארץ
הקליטה ברחובות
סיכום
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[1] עיתון "דבר", 16 בדצמבר 1935

כתב וחקר - ד"ר יואל פיקסלר
חסר רכיב