חסר רכיב

השומר הצעיר - שנות השלושים והארבעים

נראה כי במחצית השנייה של שנות השלושים קן "השומר הצעיר" גדל והתפתח, ולקראת סוף שנת 1940 התקיימו "בירורים" עם חברי מחלקת הבוגרים (גדוד "משמר העמק") ונמצאו כולם, 17 במספר, ראויים לקבלת סמלי התנועה, כאשר חלקם מיועדים להישאר בקן לעבודה חינוכית וחלקם (7 חניכים) ייצאו להכשרה.[1]

הקן ברחובות נתפס ע"י ההנהגה הארצית כקן עצמאי מידי. ההנהגה הארצית הוציאה מדי שנה תוכנית מפורטת בנושאי ההדרכה אותם יש להעביר לבני הנוער, אך בקן רחובות לא נצמדו לתוכניות הללו אלא יזמו ומצאו חומרים אחרים.[2] בינואר 1941 הגיע הקן ברחובות להיות השלישי בגודלו בארץ.[3] בערב פסח תש"ד (6/4/1944) הוקמה לראשונה ע"י חברי הקן הבוגרים "קומונה" ברחובות. הקומונה מנתה 3 חברים מגדוד "ניר".

בשנת 1945 החליטו חברי הקן לקיים נשף בבית הפועלים (שהיה ברחוב רמז) על מנת לגייס כסף לבניית מבנה אבן לקן. בערב זה נאסף סכום לא מבוטל בסך 120 לירות למטרה זו. בחודש פברואר 1947 עבר זעזוע על המושבה רחובות ואף היכה גלים מעבר לה עת הצריף של קן "השומר הצעיר" עלה באש. ההערכה היתה כי יד זדונית עשתה את המעשה. פורסמו כרוזים המגנים את המעשה מכל קצות הקשת, המועצה המקומית ותנועות הנוער החל בתנועת "בני עקיבא" דרך תנועות "הנוער הציוני" ו"הצופים" וכלה בתנועת "הנוער העובד והלומד". מיד החלו חניכי הקן בהתרמת התושבים למטרת הקמת מבנה קבע מאבן לקן "השומר הצעיר". בשנת 1948 נרכש מחסן גדול ברח' השומרים אשר שימש בתחילה בית אריזה ואח"כ ביח"ר למרצפות, והקן עבר למבנה הקבע, בו הוא נמצא עד היום. במהלך מלחמת השחרור, לאחר נפילת מספר פצצות תבערה בחצר הקן בעת שהתקיימה בו פעולה, הוחלט לפזר את הפעילות ולקיימה בנפרד לכל שכבה בחצרות הבתים או במקלטים באזורים השונים. פעילות זו נמשכה עד שחזית הדרום התרחקה וחדלו ההפצצות באזור. אז התפנו החברים לשפץ את המבנה הגדול שהועמד לרשותם. פתחו בו חלונות, דלתות, ריצפו אותו, הותקנה בו מערכת חשמל ואף כיסו אותו בתקרה. בכל אותן שנים מנה הקן כ – 200 חניכים.

גיוס כספים לבניין הקן
גיוס כספים לבניין הקן

בתאריך 26.12.1945 נעשתה פניה מקן רחובות להנהגה הארצית של "השומר הצעיר" בבקשה לקבלת אישור לקרוא לקן ברחובות על שמו של מרדכי אנילביץ' מפקד גטו ורשה. ההנהגה הארצית לא אישרה זאת וזמן מה לאחר איכלוס המבנה החדש ע"י הקן, ניתן לו שמו "קן השומרים" הנשמר עד היום.

קן השומר הצעיר ברחוב השומרים ברחובות - 2013

קן השומר הצעיר ברחוב השומרים ברחובות - 2013 (צילום - ד
צילום - ד"ר יואל פיקסלר
 

חקר וכתב - ד"ר יואל פיקסלר

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] מכתב מתאריך 17/10/1940.

[2] מכתב מתאריך 7/4/1940.

[3]מכתב ממחלקת החינוך של ההנהגה הארצית 29/1/1941.
 
חסר רכיב